ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน
ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน ตลาดซื้อขายไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน กระดานถาม-ตอบ ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน บทเรียนออนไลน์ ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน คนเลี้ยงไส้เดือนดิน ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน รายงานวิจัย

ศูนย์สารสนเทศไส้เดือนดิน

+ หน้าแรก
+ การจำแนกสายพันธุ์ไส้เดือนดิน
+ ลักษณะทั่วไปของไส้เดือนดิน
+ วงจรชีวิตของไส้เดือนดิน
+ ระบบนิเวศ การแพร่กระจายพันธุ์ และพฤติกรรมของไส้เดือนดิน
+ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อไส้เดือนดิน
+ บทบาทของไส้เดือนดิน
+ บทบาทของไส้เดือนดินต่อการกำจัดขยะอินทรีย์ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
+ การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
+ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน
+ โปรตีนจากไส้เดือนดิน และการนำไปใช้ประโยชน์

 


thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction

thailand auction

โปรตีนจากไส้เดือนดิน และการนำไปใช้ประโยชน์

ไส้เดือนดินเป็นอาหารของสัตว์นักล่าในธรรมชาติหลายชนิด ส่วนประกอบในเนื้อเยื่อของไส้เดือนดินไม่แตกต่างจากเนื้อเยื่อของสัตว์โดยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย กรดอะมิโน ไลซีน อนุพันธ์ของเมทไธโอนีน ซีสทีน ฟีนิลอะนิลีนและไทโรซีน ปัจจุบันนิยมเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อใช้เป็นเหยื่อตกปลา และนำมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อผลิตเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ เช่น อาหารเลี้ยงไก่ ปลา หมู และกุ้ง ซึ่งสามารถผลิตได้ทั้งรูปผง เม็ด และในรูปอาหารเปียก นอกจากนี้ยังสามารถนำไส้เดือนดินมาสกัดเนื้อเยื่อเพื่อนำสารสำคัญที่อยู่ในตัวไส้เดือนดินมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตเครื่องสำอาง และยารักษาโรคในมนุษย์ เช่น แก้ไขพิษ แก้อาการเกร็ง และอัมพาตครึ่งซีกเป็นต้น ซึ่งการนำไส้เดือนดินมาผลิตเป็นอาหารสัตว์หรือโปรตีนเสริมเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันยังถือว่าไม่มีความ คุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ สำหรับผู้ที่ต้องซื้อตัวไส้เดือนดินมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบ แต่คุ้มจะค่าสำหรับผู้ที่เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินได้เองthailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
thailand auction
earthworm